:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า

5 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ส. 2565 ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร