:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศกำหนดมาตรการการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งอุปโภคบริโภคในพื้นที่

10 ส.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศกำหนดมาตรการการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งอุปโภคบริโภคในพื้นที่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร