ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
540
เดือนที่แล้ว
1,262
ปีนี้
5,393
ปีที่แล้ว
4,589
ทั้งหมด
10,500
ไอพี ของคุณ
34.200.222.93


เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ท่าเดื่อ นำโดย นายณัฐรัฐ ชัยบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแปลง 5

01 กุมภาพันธ์ 2563

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

 อบต.ท่าเดื่อ นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์

28 มกราคม 2563

ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหลวง รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" ร่วมกับทางอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

22 มกราคม 2563

ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า บริเวณโดยรอบวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายกฯณัฐรัฐ ชัยบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า บริเวณโดยรอบวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

17 มกราคม 2563

เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลายหลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลายหลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก และสตรีมีครรภ์ สามารถใช้พื้นที่ได้ สำหรับจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ พร้อมจัดโดยเก้าอี้รองรับ Free Wifi น้ำดื่มสะอาด รวมห้องน้ำ รองรับผู้มาใช้พื้นที่พักผ่อน ซึ่งจะเปิดให้บริการฟรีไปจนกว่าสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศจะคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติ

11 มกราคม 2563

ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ นำโดยนายณัฐรัฐ ชัยบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการจัดการองค์ความรู้,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management: KM ให้แก่บุคลการ/เจ้าหน้าที่ (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเดื่อ) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรมเชียงใหม่ออร์คิด

08 กันยายน 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ค่ายมวลชนสัมพันธ์ กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร

07 กันยายน 2562

โครงการฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

โครงการฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 4 กันยายน 2562.

04 กันยายน 2562

จัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ

04 กันยายน 2562

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ

28 สิงหาคม 2562

ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ชาว อบต.ท่าเดื่อ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป่าชุมชน ม.4 บ้านวังหลวง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

28 สิงหาคม 2562

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ หมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคเหนือ

20 สิงหาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (38 รายการ)