ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,018
เดือนที่แล้ว
558
ปีนี้
2,409
ปีที่แล้ว
4,589
ทั้งหมด
7,516
ไอพี ของคุณ
34.232.62.209


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management: KM ให้แก่บุคลการ/เจ้าหน้าที่ (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเดื่อ) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรมเชียงใหม่ออร์คิด

08 กันยายน 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ค่ายมวลชนสัมพันธ์ กรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร

07 กันยายน 2562

โครงการฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 4 กันยายน 2562.

04 กันยายน 2562

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ

28 สิงหาคม 2562

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ หมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคเหนือ วันที่ 20 สิงหาคม 2562

20 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันแม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2562

12 สิงหาคม 2562

อบต.ท่าเดื่อได้กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายกณัฐรัฐชัยบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง

10 กรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
อบต.ท่าเดื่อ นำโดยปลัดพีระ ยุกตะทัต พร้อมด้วยพนักงานฯ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง

10 กรกฎาคม 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายกณัฐรัฐชัยบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการบวชป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ณ ป่าสงวนแม่แจ่มแม่หาด(ป่าพญาดอย)

10 กรกฎาคม 2562

อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายณัฐรัฐ ชัยบาล นายก อบต.ท่าเดื่อ มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนายติ๊บ ปิกเงิน ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านดอยแก้ว ม.5 ต.มืดกา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

24 มิถุนายน 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

19 มิถุนายน 2562

กิจกรรมการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับตำบล เรื่อง การพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมโครงการหรือกิจกรรม  เพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2565) วันที่ 5 มิถุนายน 2562

05 มิถุนายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)