ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
873
เดือนที่แล้ว
850
ปีนี้
1,723
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
17,123
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139


โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อ.ดอยเต่า วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น อ.ดอยเต่า

23 กันยายน 2563

จัดโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าเดื่อ จัดโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม อบต.ท่าเดื่อ

11 กันยายน 2563

จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบต. / อปพร. และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบต. / อปพร. และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา บ้านแม่ป๊อกบน (ศศช. แม่ป๊อกบน)

10 กันยายน 2563

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพฯ ประจำปีพ.ศ 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2563 อบต.ท่าเดื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพฯ ประจำปีพ.ศ 2563 "กิจกรรมการทำน้ำพริกกากหมูและน้ำพริกปลาย่าง" โดยมีนายผดุงเกียรติ ปู่คำ รองนายก อบต.ท่าเดื่อ กล่าวเปิดงาน

09 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

 วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ

02 กันยายน 2563

โครงการประชารัฐรวมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายณัฐรัฐ ชัยบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ท่าเดื่อและประชาชนทั่วไป จัดโครงการประชารัฐรวมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ป่าแม่หาด

25 สิงหาคม 2563

ร่วมกันจัดกิจกรรมบวชป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายณัฐรัฐ ชัยบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ท่าเดื่อ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวังหลวงและประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดกิจกรรมบวชป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

20 สิงหาคม 2563

ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายณัฐรัฐ ชัยบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ท่าเดื่อ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวังหลวงและประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ณ ป่าชุมชนบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

20 สิงหาคม 2563

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ท่าเดื่อ นำโดย นายณัฐรัฐ ชัยบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแปลง 5

01 กุมภาพันธ์ 2563

ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

 อบต.ท่าเดื่อ นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพซ้อมแผนป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์

28 มกราคม 2563

ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหลวง รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" ร่วมกับทางอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

22 มกราคม 2563

ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า บริเวณโดยรอบวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ นำโดยนายกฯณัฐรัฐ ชัยบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า บริเวณโดยรอบวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยเกิ้ง เพื่อป้องกันไฟป่าและปัญหาหมอกควัน

17 มกราคม 2563

เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลายหลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลายหลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก และสตรีมีครรภ์ สามารถใช้พื้นที่ได้ สำหรับจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ พร้อมจัดโดยเก้าอี้รองรับ Free Wifi น้ำดื่มสะอาด รวมห้องน้ำ รองรับผู้มาใช้พื้นที่พักผ่อน ซึ่งจะเปิดให้บริการฟรีไปจนกว่าสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศจะคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติ

11 มกราคม 2563

ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ นำโดยนายณัฐรัฐ ชัยบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการจัดการองค์ความรู้,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management: KM ให้แก่บุคลการ/เจ้าหน้าที่ (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเดื่อ) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรมเชียงใหม่ออร์คิด

08 กันยายน 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)