ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,047
ปีนี้
9,573
ปีที่แล้ว
4,589
ทั้งหมด
14,680
ไอพี ของคุณ
18.214.23.30
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2563
2รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งวดแรก เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)18 มิ.ย. 2563
3รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน18 มิ.ย. 2563
4รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2562
5ประกาศกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2562 1 ต.ค. 2561
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-256415 พ.ค. 2560
7แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ.2560 - 25627 ม.ค. 2560

1