ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,018
เดือนที่แล้ว
558
ปีนี้
2,409
ปีที่แล้ว
4,589
ทั้งหมด
7,516
ไอพี ของคุณ
34.232.62.209
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ พ.ศ. ๒๕6227 มิ.ย. 2562
2ประกาศเรื่อง นโยบายและมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการบริหารงาน7 ม.ค. 2562
3ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 25624 ม.ค. 2562
4ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ พ.ศ. ๒๕624 ม.ค. 2562
5ประกาศเรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ พ.ศ.25624 ม.ค. 2562
6ประกาศเรื่อง เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 4 ม.ค. 2562
7ประมวลคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร4 ม.ค. 2561

1