ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,047
ปีนี้
9,573
ปีที่แล้ว
4,589
ทั้งหมด
14,680
ไอพี ของคุณ
18.214.23.30


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ 2565 นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส. ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ด้วย

07 ตุลาคม 2563

ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านอำนวยสุข และ ศาลากลางหมู่บ้านวังหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านอำนวยสุข และ ศาลากลางหมู่บ้านวังหลวง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง 18.00 น. เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี หรือผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการชำระภาษีได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่สะดวกเชิญมาชำระภาษีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อได้ ในวันและเวลาราชการ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม นี้นะคะ หากไม่ชำระตามวันเวลาดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 40 ของราคาภาษี เน้อเจ้า

25 สิงหาคม 2563

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการบวชป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านวังหลวง

13 สิงหาคม 2563

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านวังหลวง

13 สิงหาคม 2563

ประกาศ อบต.ท่าเดื่อ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ สำนักปลัด อบต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 (วันและเวลาทำการ)

04 สิงหาคม 2563

ขอความประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ขอความประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563

01 สิงหาคม 2563

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
01 มิถุนายน 2563

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
01 มิถุนายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสน่วนลดก๊าซหุงต้ม ปทต.,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
27 มกราคม 2563

อบต.ท่าเดื่อ เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลายหลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก และสตรีมีครรภ์ สามารถใช้พื้นที่ได้ สำหรับจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ พร้อมจัดโดยเก้าอี้รองรับ Free Wifi น้ำดื่มสะอาด รวมห้องน้ำ รองรับผู้มาใช้พื้นที่พักผ่อน ซึ่งจะเปิดให้บริการฟรีไปจนกว่าสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศจะคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติ

14 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
25 ธันวาคม 2562

อบต.ท่าเดื่อ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ

13 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษี ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
18 พฤศจิกายน 2562

ประชาสัมพันธ์เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
18 พฤศจิกายน 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)