ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
873
เดือนที่แล้ว
850
ปีนี้
1,723
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
17,123
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
29 มกราคม 2564

กำหนดการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
29 ธันวาคม 2563

การกำหนดอัตราค่าภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
08 ธันวาคม 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ จะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ 2565 นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธกส. ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ ด้วย

07 ตุลาคม 2563

ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านอำนวยสุข และ ศาลากลางหมู่บ้านวังหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านอำนวยสุข และ ศาลากลางหมู่บ้านวังหลวง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ถึง 18.00 น. เชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี หรือผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการชำระภาษีได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่สะดวกเชิญมาชำระภาษีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อได้ ในวันและเวลาราชการ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม นี้นะคะ หากไม่ชำระตามวันเวลาดังกล่าวจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 40 ของราคาภาษี เน้อเจ้า

25 สิงหาคม 2563

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการบวชป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านวังหลวง

13 สิงหาคม 2563

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านวังหลวง

13 สิงหาคม 2563

ประกาศ อบต.ท่าเดื่อ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ สำนักปลัด อบต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 (วันและเวลาทำการ)

04 สิงหาคม 2563

ขอความประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ขอความประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563

01 สิงหาคม 2563

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
01 มิถุนายน 2563

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
01 มิถุนายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสน่วนลดก๊าซหุงต้ม ปทต.,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
27 มกราคม 2563

อบต.ท่าเดื่อ เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th

อบต.ท่าเดื่อ เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปผ่อนคลายหลบเลี่ยงหมอกควัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก และสตรีมีครรภ์ สามารถใช้พื้นที่ได้ สำหรับจุดฟอกปอด หรือ Safety Zone มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ พร้อมจัดโดยเก้าอี้รองรับ Free Wifi น้ำดื่มสะอาด รวมห้องน้ำ รองรับผู้มาใช้พื้นที่พักผ่อน ซึ่งจะเปิดให้บริการฟรีไปจนกว่าสถานการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศจะคลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติ

14 มกราคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ,thaduea.go.th
25 ธันวาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)