ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
873
เดือนที่แล้ว
850
ปีนี้
1,723
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
17,123
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ21 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ21 กุมภาพันธ์ 2563
ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างคานค้ำยันรับท่อพลังไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ14 พฤษภาคม 2562
ดำเนินการจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านอำนวยสุข หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่10 พฤษภาคม 2562
ประกาศเรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ27 มีนาคม 2562
ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยแก้ว หมู่ที่5 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่15 มีนาคม 2562
ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยหลวง หมู่ที่4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่15 มีนาคม 2562
ดำเนินการจ้างเหมา โครงการจุดที่ 1 ซ่อมแซมสปริงเวย์สระเก็บน้ำ จุดที่ 2 ซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงมะนะ หมู่ที่6 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่11 มีนาคม 2562
ประกาศเรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 5 (ห้วยส้ม)27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอำนวยสุข หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเดื่อ27 กุมภาพันธ์ 2562
การกำหนดราคากลาง โครงการ จุดที่ 1 ซ่อมแซมสปริงเวย์สระเก็บน้ำ จุดที่2 ซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงมะนะ หมูที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการสนามกีฬาบ้านวังหลวง03 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอำนวยสุข หมู่ 510 สิงหาคม 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง2(โป่งแพ่ง) หมู่ 110 สิงหาคม 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหลวง หมู่ 410 สิงหาคม 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว08 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง08 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,00008 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,00008 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระ บ้านแปลง 408 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 208 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม08 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 108 สิงหาคม 2562
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์บ้านวังหลวง23 พฤษภาคม 2562
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างคานค้ำยันรับท่อพลังไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ26 เมษายน 2562
การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านอำนวยสุข หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่24 เมษายน 2562
การกำหนดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีสเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว หมู่ที่5 ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีสเสริมเหล็ก บ้านดอยหลวง หมู่ที่4 ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่26 กุมภาพันธ์ 2562
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอำนวยสุข(หนองบัวคำ) หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่07 กุมภาพันธ์ 2562
การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บ้านอำนวยสุข หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่07 กุมภาพันธ์ 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว02 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง02 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,00002 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,00002 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดสระ บ้านแปลง 402 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม02 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 102 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์บ้านวังหลวง04 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านอำนวยสุช หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคานค้ำยันรับท่อพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีสเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว หมู่ที่5 ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีสเสริมเหล็ก บ้านดอยหลวง หมู่ที่4 ตำบลมือกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ จุดที่ 1 ซ่อมแซมสปริงเวย์สระเก็บน้ำ จุดที่2 ซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงมะนะ หมูที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวคำ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 5 ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง05 มีนาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 202 กันยายน 2562
รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว02 กันยายน 2562
รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง02 กันยายน 2562
รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,000 (2)02 กันยายน 2562
รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,00002 กันยายน 2562
รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม02 กันยายน 2562
รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 102 กันยายน 2562
รายงานพิจารณาและขออนุมัติจ้างโครงการขุดสระ บ้านแปลง 402 กันยายน 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง28 สิงหาคม 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,00028 สิงหาคม 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,00028 สิงหาคม 2562
ประกาศโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 228 สิงหาคม 2562
ประกาศโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม28 สิงหาคม 2562
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว27 สิงหาคม 2562
ประกาศโครงการขุดสระ บ้านแปลง 427 สิงหาคม 2562
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1