:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563 การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

วันที่ลงประกาศ: 21 ก.พ. 2563

รายละเอียด:


file