:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ. 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร