:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
กองช่าง
นายปัณณธร ติ๊บหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงไกร ขวานปิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุริยัน ตาลี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางวิจิตรา ทองคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอวิรุทธิ์ นันทะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา