:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
ข้อมูลผู้บริหาร
นายเสฏฐาวุฒิ ชัยบาล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 063-1296400
นายผดุงเกียรติ ปู่คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 096-6986134
นายดีซอ ดอกแยะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 096-7299347
นายสุวิทย์ พรมหนู
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
โทร 065-4750673