:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18
สมาชิกสภาอบต
นายจรัญ ถาเมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
.
นายยุทธการ ตุ่นเต่ย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
.
นายประดิษฐ์ โสภาพันธุ์
สมาชิกสภา อบต. ม.3 ต.ท่าเดื่อ บ้านห้วยส้ม
.
นายภานุวัฒน์ ปู่ดี
สมาชิกสภา อบต. ม.4 ต.ท่าเดื่อ บ้านวังหลวง
.
นายเอกชัย ใหม่หนู
สมาชิกสภา อบต. ม.5 ต.ท่าเดื่อ บ้านหนองบัวคำ
.
นายยงยุทธ แก้วอ้าย
สมาชิกสภา อบต. ม.1 ต.มืดกา บ้านโป่งแพ่ง
.
นายสมพงษ์ คำมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ (เขตบ้านดอยหลวง)
.
นายอุทิศ หล้ามุ้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ (เขตบ้านดอยแก้ว)
.
นายพีระ ยุกตะทัต
เลขานุการสภา อบต.ท่าเดื่อ