:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

โครงสร้างหน่วยงาน

 

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ