:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้สู่โลกกว้าง (เชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี) ประจำปีการศึกษา 2565

2 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้สู่โลกกว้าง (เชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ เชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี โดยกองการศึกษา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร