:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสร้างอาชีพของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน

8 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสร้างอาชีพของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาชีพ ในเขต อบต.ท่าเดื่อ ประจำปี พ.ศ. 2565
- กิจกรรมการสาธิตการทำสบู่สมุนไพรและผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 โดย สำนักปลัด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร