:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565

8 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 ณ ท่าศูนย์ทะเลสาบดอยเต่า

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กิจกรรม - ประกวดว่าวฮม                  - การแข่งขันพายเรือหัวใบ้ ท้ายบอด

             - ชกมวยทะเล                     - ประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง

             - ประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงาม ประเภทสร้างสรรค์

             - ประกวดขบวนแห่กระทง     - ประกวดกระทงใหญ่

             - ประกวดนางนพมาศ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร