:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า

28 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ขอขอบคุณจิตอาสาฯทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทะเลสาบดอยเต่า ให้สะอาดเรียบร้อย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร