:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (7วัน อันตราย)

4 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (7วัน อันตราย)

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 4 มกราคม พ.ศ. 2566

ณ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร