:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

6 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร