:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

8 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_189_2022_10_1_917884.pdf