:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

1 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

ที่ 001/2564

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร