:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการประชาคมหมู่บ้าน (บ้านวังหลวง)

8 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

โครงการประชาคมหมู่บ้าน (บ้านวังหลวง) เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ท่าเดื่อ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน พ.ศ.2564

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร