:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: โครงการประชารัฐรวมใจสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

9 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 อบต.ท่าเดื่อได้จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำและยิงเมล็ดพันธุ์ไม้ด้วยหนังสติ๊ก ตามโครงการประชารัฐรวมใจสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร