:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ติดต่อเรา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
 เลขที่ 342 หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260
หมายเลขโทรศัพท์ 053-469139

หมายเลขโทรสาร 053-469139 ต่อ 18

E-mail : abttardue@gmail.com , info@thaduea.go.th
Website : www.thaduea.go.th
Social Network : Facebook : อบต.ท่าเดื่อ ดอยเต่า

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น