:
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-469139 / โทรสาร (FAX) : 053-469139 ต่อ 18

ชื่อ: ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

30 ก.ย. 2564

รายละเอียด:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร