ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
873
เดือนที่แล้ว
850
ปีนี้
1,723
ปีที่แล้ว
10,293
ทั้งหมด
17,123
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
-:- ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 
-:- กำหนดการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- การกำหนดอัตราค่าภาษีป้ายใหม่ ประจำปี 2564  
-:- ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 
-:- รับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ 2565 
-:- ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านอำนวยสุข และ ศาลากลางหมู่บ้านวังหลวง 
-:- ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการบวชป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563  
-:- ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศ อบต.ท่าเดื่อ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  
-:- ขอความประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
-:- เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างคานค้ำยันรับท่อพลังไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านอำนวยสุข หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยแก้ว หมู่ที่5 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยหลวง หมู่ที่4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการจุดที่ 1 ซ่อมแซมสปริงเวย์สระเก็บน้ำ จุดที่ 2 ซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงมะนะ หมู่ที่6 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 5 (ห้วยส้ม) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,000 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,000 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดสระ บ้านแปลง 4 
-:- ประกาศราคากลางโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม 
-:- ประกาศราคากลางโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 1 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์บ้านวังหลวง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,000 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,000 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการขุดสระ บ้านแปลง 4 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 1 
-:- ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์บ้านวังหลวง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านอำนวยสุช หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 2 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,000 (2) 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,000 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 1 
-:- รายงานพิจารณาและขออนุมัติจ้างโครงการขุดสระ บ้านแปลง 4 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดโครงการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย
จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ อบต. / อปพร. และประชาชนทั่วไป ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2563
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพฯ ประจำปีพ.ศ 2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการประชารัฐรวมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ร้าน CHECK IN DOI TAO Cafe and Resort (เชคอินดอยเต่าคาเฟ่แอนด์รีสอร์ท)
เรือนแพธารทิพย์
ทะเลสาบดอยเต่า

ดอยเต่า เป็นแหล่งรวมปลามากมายหลายชนิดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร