ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-469139
ร้องเรียนร้องทุกข์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 07/08/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,018
เดือนที่แล้ว
558
ปีนี้
2,409
ปีที่แล้ว
4,589
ทั้งหมด
7,516
ไอพี ของคุณ
34.232.62.209
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือสน่วนลดก๊าซหุงต้ม ปทต. 
-:- อบต.ท่าเดื่อ เปิดจุด Safety Zone ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าเดื่อ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง แนวทางการจัดเก็บภาษี  
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
-:- ประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอย วัน เวลา สถานที่สอบ และหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญขี กองคลัง 
-:- เชิญชวน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน 
-:- เรื่อง งดการจัดการเชื้อเพลิงโดยการเชิงเผา 
-:- งานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
-:- เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างคานค้ำยันรับท่อพลังไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านอำนวยสุข หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวคำ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยแก้ว หมู่ที่5 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยหลวง หมู่ที่4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ดำเนินการจ้างเหมา โครงการจุดที่ 1 ซ่อมแซมสปริงเวย์สระเก็บน้ำ จุดที่ 2 ซ่อมสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดงมะนะ หมู่ที่6 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเรื่อง ดำเนินการจ้างเหมาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 5 (ห้วยส้ม) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,000 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,000 
-:- ประกาศราคากลางโครงการขุดสระ บ้านแปลง 4 
-:- ประกาศราคากลางโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม 
-:- ประกาศราคากลางโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 1 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์บ้านวังหลวง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,000 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,000 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการขุดสระ บ้านแปลง 4 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 1 
-:- ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์บ้านวังหลวง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านอำนวยสุช หมู่ที่5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแปลง 2 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 114,000 (2) 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงมะนะ 180,000 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยส้ม 
-:- รายงานพิจารณาผลและขออนุมัติจ้างโครงการถนนทางเดินคอนกรีตเสริม บ้านแปลง 1 
-:- รายงานพิจารณาและขออนุมัติจ้างโครงการขุดสระ บ้านแปลง 4 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างวางท่อ R.C. BOX Cuvent สำเร็จรูป บ้านวังหลวง 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและการจัดการองค์ความรู้
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
โครงการฝึกซ้อมแผนเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์

ทะเลสาบดอยเต่า
วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

ปลาแห้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร